Stichting Noodfonds Westerkwartier

Doelstelling
Als gevolg van de grote stijging van tarieven Gas en elektra ultimo 2021 is het fenomeen energiearmoede ontstaan.
De landelijke overheid heeft maatregelen genomen om hierin deels tegemoet te komen, echter dat heeft plaatsgevonden door iedereen een korting op de energieheffingen te verstrekken, zonder vast te stellen of dit nodig is.
Daarnaast zijn er middelen vrijgemaakt voor een extra tegemoetkoming voor minima, uit de voeren door de gemeenten.

Gebleken is dat er geen maatwerkondersteuning plaatsvindt, waardoor er grote ongelijkheden in de energielasten zijn of zullen ontstaan.

Het Noodfonds Westerkwartier wil een bijdrage leveren door de burgers van het westerkwartier met een inkomen tot 130% van het minimum een tegemoetkoming te verstrekken.

Het Noodfonds Westerkwartier wil dit financieren met middelen die geworven worden door de achterban van de samenwerkende partners en aanvraag subsidie bij gemeente, instellingen en bedrijven en burgers van de Gemeente Westerkwartier.

De ontvangen middelen worden achteraf verdeeld over de hulpvragers.

Beloningsbeleid: bestuurders ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden, behoudens vergoeding voor onkosten.

Het bestuur in oprichting wordt gevormd door vertegenwoordiging van de aangesloten samenwerkende partners te weten:
Humanitas Westerkwartier.
Leergeld Westerkwartier.
Platform van Kerken Westerkwartier.
Schuldhulpmaatje Westerkwartier.
Voedselbank Westerkwartier.
Kledingbank Maxima Weterkwartier.

Huidige bestuurders:
K.A. Wildeboer – voorzitter
A. de Jong – penningmeester

Stichting Noodfonds Westerkwartier
E: noodfondswesterkwartier@pkwhelpt.nl
T:  06- 2237 5482
KvK: 65079698
RSIN: 855972130