Samen tegen armoede in het Westerkwartier

Uit het meest recente armoedeonderzoek van landelijke kerken en caritasinstellingen is gebleken dat kerken een steeds belangrijkere rol spelen in armoedebestrijding. Stichting Platform Kerken Westerkwartier zet zich actief in voor ondersteuning van mensen in het Westerkwartier die in armoede leven.

Te lang wachten

Het valt op dat mensen met geldproblemen vaak lang, of zelfs te lang wachten voordat ze hulp zoeken. 
Dat kan leiden tot schrijnende situaties, zoals bijvoorbeeld een maandenlange huurachterstand met als gevolg dat mensen dakloos dreigen te worden. Woningcorporatie Wold & Waard maakt u bij huurachterstand o.a. attent op onze gratis ondersteuning.
Wacht niet te lang bij het zoeken van hulp, neem zo snel mogelijk contact met ons op.
Lees meer over onze hulp bij schulden.

Platform van Kerken helpt!

De hulp die wij bieden is zowel materieel als immaterieel.
Denk hierbij aan:

• Steun aan de Voedselbank Westerkwartier
• Oprichten van kledingbank Maxima, Grootegast.
• Het opzetten van projecten rond armoedebestrijding.
• Immateriële hulp en ondersteuning bij (dreigende) schulden via Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier
• Materiële en incidentele hulp, zoals het verstrekken van een kleine lening bij acute financiële nood door Stichting Noodfonds Westerkwartier.