Missie

Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie en heeft als doel mensen in het Westerkwartier met financiële problemen te helpen. Onze uitstekend opgeleide – en gecertificeerde maatjes helpen iedereen die financieel de touwtjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.  
Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richt onze begeleiding zich voor de langere termijn op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. 
En u kunt altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.

Onze visie

Schulden los je alleen op door structurele hulp, we leren de hulpvrager zelf weer de regie te nemen over het eigen budget.
Wij bieden hulp en ondersteuning bij (dreigende) schulden aan iedereen in het Westerkwartier op een eigentijdse wijze.
Ons uitgangspunt is dat wij iemand in moeilijkheden de helpende hand reiken en niet in de steek laten.
Wij gaan naast de hulpvrager staan, zonder oordeel en onze hulp is gratis.

Voorkomen van schulden is natuurlijk het beste. Daarom geven we ruime aandacht aan vroegsignalering en preventie.