Op deze pagina houden we u op de hoogte van het laatste nieuws en activiteiten van ons en onze partners in het sociale domein van het Westerkwartier.

Kerk, kinderen en armoede
Lees hier meer over: Kerk, kinderen en armoede

 

Diaconieën doen belangrijk werk in het ondersteunen van mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Diaconieën komen tot in de haarvaten van de maatschappij. Samen met hen ondersteunen we mensen in armoede en signaleren we problemen en kaarten deze aan. Kerk in Actie verbindt diakenen met elkaar zodat zij kennis delen.

Kerkelijke noodfondsen
Op circa 75 plekken in Nederland zijn diaconieën van Protestantse Gemeenten samen met andere kerken in de gemeente betrokken bij een kerkelijk noodfonds.
Een kerkelijk noodfonds biedt laagdrempelig tijdelijke financiële of materiële hulp aan mensen die door omstandigheden in geldnood verkeren. Een noodfonds kan snel handelen, waardoor ergere problemen vaak voorkomen kunnen worden. 
Klik hier voor informatie.

 

SchuldHulpMaatje
SchuldHulpMaatje is van grote betekenis in de samenleving. Onbaatzuchtige hulp, gegeven door een professioneel getrainde vrijwilliger, laat geen hulpvrager onberoerd. Onderzoek wijst uit dat aanmerkelijk veel meer mensen hun financiële problemen succesvol oplossen met dergelijke steun. 

Armoedeonderzoek
Kerk in Actie is mede-initiatiefnemer van het tweejaarlijkse Armoedeonderzoek, waarin protestantse diaconieën, rooms-katholieke parochies, parochiale instellingen en een aantal kleine kerken participeren. De onderzoeken laten zien dat de kerken lokaal zeer betrokken zijn bij financiële hulpverlening. Klik hier voor het armoedeonderzoek 2016 (rapportpublieksversietips voor diakenen).

Belangenbehartiging
Kerk in Actie spreekt regelmatig met politieke beleidsmakers om de signalen vanuit de diaconieën door te geven. Kerk in Actie neemt ook deel aan de landelijke netwerken die lobbyen voor een beter sociaal beleid en is betrokken bij de Sociale Alliantie. De Sociale Alliantie is een netwerk van landelijke kerken, vakbonden, humanisten, arme-kant-netwerken en belangenorganisaties die verarming en verrijking aan de orde stellen.

 

Steun projecten en activiteiten
Via giften en collectes voor het Binnenlands Diaconaat bestrijdt Kerk in Actie armoede in Nederland. Kerk in Actie steunt onder andere inloophuizen en werk in de grote steden voor verslaafden, daklozen en achterstands-wijken.

Zoekt u nog een leuk cadeau voor een verjaardag of voor andere feestdagen, dan hebben wij Dinerbonnen te koop (€ 7,50 per stuk) voor een heerlijke warme maaltijd of een High Tea in de buurthuiskamer. Verkrijgbaar via: Joke Coenraads – 0594 502209 en Riek Leegte- 0594 502880
Opgave voor de creatieve workshops in de buurthuiskamer zelf of per mail:jokecoenraads@kpnplanet.nl

Koffie-ochtend 10-12 uur: iedere dinsdag, woensdag en donderdag Buurthuiskamer, Kuyperstraat 1, Zuidhorn