Armoede

Eén van de doelen van Stichting Platform van Kerken Westerkwartier is helpen om armoede in de gemeente te verminderen. 
Lees meer over onze hulp.

Eenzaamheid

Het Platform van Kerken Westerkwartier wil gezamenlijk in samenwerking met andere organisaties initiatieven ontwikkelen om eenzaamheid te verminderen.
Lees meer over onze initiatieven.

Hulp en ondersteuning van de kerken in het Westerkwartier.

Tot de jaren ’60 van de vorige eeuw kenden we in Nederland een participatie samenleving. Burgers keken naar elkaar om en zochten hulp bij elkaar.
Kerken waren vindbaar en benaderbaar voor de noden in de samenleving. Zij hadden eeen duidelijke zorgtaak voor de medemens.
In de jaren’60 veranderde dit. Door allerlei wetgeving nam de overheid taken over. Er kwam een bijstandswet, ouderdomswet, AWBZ, enzovoort.
Mensen die hulp nodig hadden konden terecht bij de overheid die voor veel gevallen wel een potje had: de verzorgingsstaat was geboren.
De overheid is de primaire verantwoordelijkheid voor het welzijn van de burger gaan dragen.
De kerk raakte minder in beeld als de grote helper.

Op dit moment, november 2017, leven we in een tijd van merkbaar grote sociale maatschappelijke veranderingen.
De eigen kracht van burgers en hun sociale netwerk staan centraal. Sinds 2013 spreken we weer van participatie samenleving.
Als mensen zorg en ondersteuning nodig hebben, zijn ze in eerste instantie aangewezen op hun eigen omgeving.
Kerken maken deel uit van die omgeving en staan als vanouds nog steeds klaar om te helpen waar geen helper is.
In 2015 zijn alle kerken in Zuidhorn een samenwerkingsverband gestart om er te zijn voor de inwoners van de gemeente Zuidhorn.
In 2016 hebben nagenoeg alle kerken in het Westerkwartier van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn zich aangesloten bij dit samenwerkingsverband en hebben de naam gewijzigd in Stichting Platform Kerken Westerkwartier (PKW).
Het platform werkt samen op drie speerpunten, te weten:

– Eenzaamheid en armoede bestrijden (Bezoekwerk/wijkteams/ontmoetingsmiddagen) .
– Financiële hulp en begeleiding (Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier/Stichting Noodfonds Westerkwartier).

Vanuit de kerken ondersteunen duizenden harten en handen het vrijwillige hulpverleningswerk, in samenwerking met de overige welzijnsorganisaties in het Westerkwartier, aan alle inwoners.
Heeft u, heb jij (financiële) hulp of begeleiding nodig, ben je op zoek naar werk of voel je je eenzaam?
Neem dan contact met ons op of vul het onderstaand contactformulier in, wij helpen graag.

Ondersteuning en erkenning van ons werk door subsidie van het Kansfonds voor Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier.
Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier heeft voor 2017-2018 een bijdrage van € 8.000,= ontvangen van het KansFonds. Het fonds steunt kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken en is opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Zo dragen we samen een steentje bij aan een samenleving waarin plek is voor iedereen.
Wij zijn blij en dankbaar, het geeft ons de mogelijkheid nog meer mensen te helpen hun budget weer op orde te krijgen en te houden.

Waarderingssubsidie van de Gemeente Zuidhorn.
Omdat de maatschappelijke activiteiten van Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier passen bij de intensivering van het huidige armoedebeleid van de Gemeente Zuidhorn/Westerkwartier hebben we in 2018 een waarderingssubisidie ontvangen van € 3.250,=
Wij zijn dankbaar voor de waardering van ons werk en de financiële bijdrage.

Draagt u ons werk ook een warm hart toe?
Met uw financiële steun kunnen wij nog meer mensen in het Westerkwartier helpen die eenzaam zijn of in armoede leven.
Omdat onze stichting het ANBI keurmerk heeft, zijn giften in veel gevallen aftrekbaar. Op de website van de belastingdienst kunt u meer informatie vinden
Bekijk hier hoe u ons kunt helpen.