Samen tegen eenzaamheid in het Westerkwartier

Filmpje spelletjesmiddag Een activiteit in het Zonnehuis.

Eenzaamheid maakt veel kapot, ook in onze samenleving. Eenzaamheid komt voor op elke leeftijd en bij mensen van elke achtergrond. Van de totale bevolking heeft 40% naar eigen zeggen last van eenzaamheid en 10% heeft dermate last van ernstige eenzaamheid dat zij dit als een dagelijkse last ervaren. In Nederland betreft dat dus meer dan anderhalf miljoen mensen. In de gemeente Westerkwartier zijn ca. 5.000 mensen structureel/sterk vereenzaamd.

Eenzaamheid, het kan je zomaar overkomen door het verlies van een partner, het kwijtraken van je baan, een verhuizing of een handicap of (psychische) ziekte. In een tijd waarin we steeds meer afhankelijk worden van ons netwerk is het belangrijk dat we het taboe dat op eenzaamheid rust doorbreken. Helpt u ons mee om plannen te maken en activiteiten te ontwikkelen ten behoeve van onze eenzame medemensen?

De participatiesamenleving is begonnen. Anja Machielse, bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen, ziet een zorgwekkende tweedeling ontstaan: ouderen mét een netwerk, en zonder. Eenzaamheid wordt een groot probleem. “Wat BO-plussers bovenal missen, is aandacht.”

Ouderen

Vooral de ouderen zien de omgeving veranderen en raken het vertrouwen kwijt. Terwijl hun lichamelijke en psychische klachten toenemen, kunnen ze steeds minder hun weg vinden in de wereld van de gemeentelijke bureaucratie. Kleine problemen thuis stapelen zich op, tot het echt lastig wordt om zelfstandig te blijven wonen. Senioren kunnen het niet meer bijhouden en raken in een sociaal isolement. Heeft u hulp nodig of behoefte aan een goed gesprek?

stuur een e-mail:  info@pkwhelpt.nl

Activiteiten

Platform Kerken Westerkwartier heeft een aantal mooie ontmoetings initiatieven in Zuidhorn georganiseerd, zoals: 
Samen aan tafel in de Gasthorn”, seniorenmiddagen in “De Rank”, ontmoet elkaar iedere maandagmiddag in het Cultureel Centrum aan de Jellemaweg, Zuidhorn van 
14.30 u. – 16.30 u. en iedere 2e maandag van de maand op het Dorpsplein in het “Zonnehuis”, Zuidhorn op dezelfde tijd.
Info: 
Gertruud Prenger     0594-500055
Mieke Wildeboer      0594-504480
of stuur een e-mail:  info@pkwhelpt.nl

Zorgzame kerk(en)
Kern van het project ‘Zorgzame Kerk’ is als kerkelijke gemeenschap zorgzaam zijn voor zij die het nodig hebben. Daarbij inventariseren wat er al gebeurt in de eigen wijk, en kijken wat er nodig is nu de zorg verschraalt. https://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/zorgzame-k…

Verbinding

Verbinding maken is cruciaal om eenzaamheid te verminderen. 

Een praatje, een handreiking oftewel omzien naar elkaar helpt om het leven aangenamer en leuker te maken. 

Het hart van de kerk ligt in de ontmoeting met mensen. 

Jong ziet om naar oud.
Ons nieuwe project met jongeren die omzien naar ouderen, het ANCA project is in de opstartfase. We werken in dit project samen met Humanitas en sociaal werk De Schans. Wil je als jongere meedoen? 
Stuur een email naar: info@pkwhelpt.nl  

Wilt u helpen?
Wij kunnen altijd hulp gebruiken, 
bij bezoekwerk in de wijken of bij
andere ontmoetingsactiviteiten. 
Stuur een mail naar: info@pkwhelpt.nl 

Help het Platform Kerken Westerkwartier haar doelen te realiseren door te doneren!

Heb je financiële hulp of ondersteuning nodig, ben je op zoek naar werk of voel je je eenzaam?
Neem dan contact met ons op en vul het onderstaand contactformulier in.
Bellen mag ook (zie contact)