Een groeiend aantal huishoudens heeft financiële problemen. Schulden zijn ontwrichtend en veroorzaken een neerwaartse spiraal waar iemand zelden op eigen kracht uitkomt. Eén op de vijf Nederlanders heeft ermee te maken, in alle lagen van de bevolking. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die zonder te oordelen met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen.

Schulden zijn niet voorbehouden aan mensen met een minimum inkomen, een AOW-uitkering of bijstandsuitkering. Persoonlijke drama’s en tegenslagen kunnen bij iedereen financiële ellende veroorzaken. De gevolgen van schulden zijn ingrijpend. Sociaal isolement, depressie, ziekteverzuim, relatieproblemen, echtscheiding: het speelt zich af achter talloze voordeuren.
Schulden los je alleen op met structurele hulp en ondersteuning, waarbij mensen leren zelf de regie te nemen over hun financiële situatie.
Geïnspireerd door het Evangelie biedt het Platform van Kerken Westerkwartier middels de stichting Schuldhulpmaatje Westerkwartier hulp en begeleiding aan een toenemend aantal mensen met financiële problemen.

Vanuit het Platform van Kerken Westerkwartier is op 30 december 2015 de Stichting Schuldhulpmaatje Westerkwartier opgericht en is aangesloten bij de landelijke Vereniging Schuldhulpmaatje. Elke locatie van Schuldhulpmaatje werkt volgens de door Schuldhulpmaatje Nederland ontwikkelde methodiek. Dit garandeert een beproefde, effectieve en betrouwbare aanpak. De schuldhulpmaatjes worden deskundig getraind en gecertificeerd. De maatjes houden hun kennis op peil met het Permanent Educatie Programma. Ieder Maatje beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en werkt op vrijwillige basis.

Onze aanpak richt zich op vroegsignalering en preventie. Wij verlenen hulp aan iedere inwoner (jong en oud) in het Westerkwartier die te maken heeft met (dreigende) schulden/financiële problematiek. Onze (SchuldHulp)Maatjes helpen niet alleen bij het op orde maken van de administratie maar begeleiden ook tijdens en na een periode van schuldsanering, zelfs voor langere tijd, om terugval te voorkomen en voldoende zelfvertrouwen te ontwikkelen. Dankzij onze maatjes slagen veel mensen erin om hun schulden af te lossen en schuldenvrij te blijven.

Onze maatjes kunnen de traditionele rol van de diaconie of caritas ontlasten. Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid om vanuit de kerken dienstbaar te zijn aan de samenleving door mensen in – en buiten de eigen kerkelijke gemeenschap te helpen.

SchuldHulpMaatje wil een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op een goede samenwerking met overheid en maatschappelijke organisaties.

Schuldhulpmaatje Westerkwartier is aangesloten bij het Armoedepact Westerkwartier. Een netwerk in de gemeente Westerkwartier van relevante gemeentelijke afdelingen, beroeps- en vrijwilligers organisaties, zoals o.a.: Humanitas, Voedselbank, Leergeld, Maxima kledingbank, Platform van Kerken, enz. die allen in verbinding met elkaar de aandacht richten op armoedebestrijding, minimabeleid en scholen.
SchuldHulpMaatje Westerkwartier is in 2021 de verbinding aangegaan met Humanitas Westerkwartier in de landelijke Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening. Schuldhulp (AVS) wil de samenwerking op lokaal niveau verbeteren en krachten bundelen tussen vrijwilligersorganisaties, gemeenten en beroepsorganisaties op het gebied van (schuld)preventie, schuldhulp- en nazorg. Het doel is om mensen met (dreigende) schulden beter en sneller te helpen. 

 Bestuur
De bestuursleden van Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier zijn:
Gerdie Klaassen – Voorzitter
Michiel van den Berg – Secretaris
Theo Zuidema – Penningmeester
André de Jong  – lid / vertegenwoordiger PKW
Henk Weinands – lid /  advisering en bemiddeling

Coördinatoren: Henk Martini en Uulco Ronner

Klachtenfunctionaris: Klaas Jan van der Veen  klaveen@hotmail.com

Vertrouwenspersoon: Bert L. van der Woude   blvanderwoude@planet.nl

Beloningsbeleid
Bestuurders en SchuldHulpMaatjes ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden (art. 4 van de statuten).

Overige info:
Kvk: 65079213
Rsin: 855971897
Bankrekening: NL26RABO 0156574756

Steun en vertrouwen.
SchuldHulpMaatje is afhankelijk van financiering door derden. De landelijke start en opbouw van SchuldHulpMaatje was vooral mogelijk dankzij de financiële steun en het vertrouwen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Kansfonds.

Financiële bijdragen vanuit de kerken, Gemeente Westerkwartier, Kansfonds en particuliere giften  vormen de financiële basis voor het werk van SchuldHulpMaatje Westerkwartier. Een overzicht van beheer en  besteding van financiën kunt u terugvinden in onze jaarverslagen.

Klik hier voor het volledige beleidsplan