Bestuur
De bestuursleden van Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier zijn:
Voorzitter: Klaas A. Wildeboer, Zuidhorn
Secretaris: Arie Noordhof, Briltil
Penningmeester: André de Jong, Leek
Coördinatoren: Hans Elward en Henk Martini

Beloningsbeleid
Bestuurders en SchuldHulpMaatjes ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden (art. 4 van de statuten).

Afspraak maken?
Tel. 06-27892836 of gebruik het onderstaande contactformulier.

Postadres: 
Secretariaat SchuldHulpMaatje Westerkwartier, Noordstar 16, 9805 TL Briltil.

Overige info:
Kvk: 65079213
Rsin: 855971897
Bankrekening: NL26RABO 0156574756

Hoofdlijnen Beleidsplan
Om de doelstelling te realiseren zet de stichting SchuldHulpMaatjes in die op vrijwillige basis werken en voor dit werk aanspraak kunnen maken op de binnen de stichting afgesproken onkostenvergoedingen. De SchuldHulpMaatjes worden allen door de stichting geselecteerd en allemaal, conform landelijke uitgangspunten, landelijk (her)gecertificeerd en geregistreerd. SchuldHulpMaatje Westerkwartier is lid van de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.
De stichting dient het algemeen belang en is partner in het bestrijden van armoede en heeft geen winstoogmerk.
SchuldHulpMaatje Westerkwartier is lid van het kernteam Armoedepact Westerkwartier.

De hulpvrager staat centraal. 
Geldzorgen kunnen het denken en het gedrag van mensen gaan beheersen. Hulp vragen kan lastig zijn maar doe het. Iedereen die hulp nodig heeft bij zijn/haar financiën kan op SchuldHulpMaatje Westerkwartier rekenen. Onze SchuldHulpMaatjes staan klaar voor alle inwoners van het Westerkwartier.
SchuldHulpMaatjes helpen mensen om weer grip te krijgen en te houden op hun budget.
Wij bieden een  oplossing voor de lange termijn en onze hulp is gratis.

Steun en vertrouwen.
SchuldHulpMaatje is afhankelijk van financiering door derden. De landelijke start en opbouw van SchuldHulpMaatje was vooral mogelijk dankzij de financiële steun en het vertrouwen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Kansfonds.
SchuldHulpMaatje Westerkwartier is destijds gestart met instemming en steun van de Gemeente Zuidhorn.

In de verbinding met de kerken, gemeenten en welzijnsorganisaties willen wij hulpvragers op een professionele wijze helpen bij (dreigende) schulden,  ondersteunen in de periode van schuldsanering en nazorg verlenen na deze periode, ook voor langere tijd.
We leiden elke jaar vrijwilligers op tot gecertificeerde hulpverleners. SchuldHulpMaatje Westerkwartier heeft grote waarde in het sociale domein van de gemeente Westerkwartier..

Financiële bijdragen vanuit de kerken, de Gemeente, het Kansfonds en particuliere giften  vormen de financiële basis voor het werk van SchuldHulpMaatje Westerkwartier. Een overzicht van het beheer en de besteding van financiën kunt u terugvinden in onze jaarverslagen.

Klik hier voor het volledige beleidsplan
Jaarverslag 2016 
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018