Wat doen wij?

Het Kerkelijk Platform Westerkwartier bestaat uit 26 kerken die zich gezamenlijk, en in samenwerking met gemeente en welzijnsorganisaties, inzetten voor: 

Bestrijding van eenzaamheid – Werkgroep Welzijn en Zorg
In de gemeente Westerkwartier werken 26 kerken gezamenlijk mee aan verschillende initiatieven op het gebied van bestrijding armoede, het voorkomen en verlichten van eenzaamheid (ontmoetingsmiddagen in het Cultureel Centrum en in het Zonnehuis, “Samen aan Tafel” in de Gasthorn en seniorenmiddagen in “de Rank”) en werken aan werk.

Financiële hulpverlening – Stichting Noodfonds Westerkwartier
Stichting Noodfonds Westerkwartier, kan onder voorwaarden, financiële hulp verlenen aan inwoners van de gemeente Westerkwartier.

Financiële begeleiding – Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier
De gecertificeerde Maatjes van SchuldHulpMaatje Westerkwartier helpen u graag bij het op orde brengen van uw administratie, als u het financiële overzicht kwijt bent en/of betalingsachterstanden heeft. Ook zijn de maatjes uw steun in de rug tijdens de periode van schuldsanering en helpen u na die moeilijke 
periode, ook voor langere tijd, om uw budget weer onder controle te krijgen en te houden.

Werk en inkomen – Stichting DeWerkplaatZ
De vrijwilligers van DeWerkplaatZ helpen u graag bij het vinden van passend werk en het vergroten van uw zelfvertrouwen. 
U kunt ons bellen 06-27892836 , mailen info@pkwhelpt.nl of het onderstaande contactformulier invullen en versturen.