Wat doen wij?

Het Kerkelijk Platform Westerkwartier bestaat uit 26 kerken die zich gezamenlijk, en in samenwerking met gemeente en welzijnsorganisaties, inzetten voor: 

Bestrijding van eenzaamheid – Werkgroep Welzijn en Zorg
In de gemeente Westerkwartier werken 26 kerken gezamenlijk mee aan verschillende initiatieven op het gebied van bestrijding armoede, het voorkomen en verlichten van eenzaamheid (ontmoetingsmiddagen in het Cultureel Centrum en in het Zonnehuis, “Samen aan Tafel” in de Gasthorn en seniorenmiddagen in “de Rank”) en werken aan werk.

Financiële hulpverlening 
Financiële hulp verlenen aan inwoners van de gemeente Westerkwartier, onder voorwaarden

Financiële begeleiding –  doorverwijzing naar Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier
De gecertificeerde Maatjes van SchuldHulpMaatje Westerkwartier helpen u graag bij het op orde brengen van uw administratie, als u het financiële overzicht kwijt bent en/of betalingsachterstanden heeft. Ook zijn de maatjes uw steun in de rug tijdens de periode van schuldsanering en helpen u na die moeilijke 
periode, ook voor langere tijd, om uw budget weer onder controle te krijgen en te houden.