Vacatures Platform van Kerken Westerkwartier

Wij zoeken mensen, jong en ouder met hart en handen voor:

Werkgroep Welzijn en Zorg:  actieve vrijwilligers voor het bezoekwerk, meedenkenkers en bedenkers van initiatieven.
Schuldhulpverlening en financiële begeleiding: SchuldHulpMaatjes (SchuldHulpMaatje Westerkwartier) – financiële hulp en begeleiding, helpen invullen van (belasting)formulieren.
Communicatie: ict, social media, folders verspreiden.
Financiën: fondsenwerving

Wil je ons meehelpen?
Stuur een e-mail naar: info@pkwhelpt.nl