Doneren

Met hart en handen verlenen wij hulp en ondersteuning aan inwoners in het Westerkwartier van de provincie Groningen op het gebied van: 
eenzaamheid, armoede, werk en inkomen, financiële hulp en ondersteuning. 

Onze vrijwilligers vragen geen vergoeding voor hun werk. 
We hebben wel onze vaste lasten: huur, website, telefoon, reiskosten, enz.
Helpt u ons mee om eenzaamheid en armoede in het Westerkwartier te bestrijden?.

Hoe kunt u helpen?

In de eerste plaats met gebed om Zegen over ons werk. 
Vertel over ons en breng onze dienstverlening onder de aandacht van mensen en organisaties. 
Ondersteun ons, als het kan, met een gift of door sponsoring.
Stichting Platform Kerken Westerkwartier, bankrekeningnummer: NL88RABO 0309849160 

Giften aan onze stichting zijn (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Heb je financiële hulp nodig of voel je je eenzaam? 
Neem contact met ons op via het onderstaande contactformulier.